Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
15/05/2017 109/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo;Chuyên viên liên quan của Sở GD&ĐT; Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH tỉnh
12/5/2017 105/Gm-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch MTTQ; Chủ tịch HCCB tỉnh, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy
11/5/2017 103/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở: Tài chính, TNMT, NN&PTNT; UBND TP Cao Bằng; Trung tâm PTQĐ và GPMB thành phố; Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh
05/05/2017 100/GM-VP UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước; Ban Quản lý Khu kinh tế ; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự
25/4/2017 96/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Microsoft Office document icon Tài liệu Hội nghị ngày 27-4-2017
11/4/2017 87/GM-BCĐ Ban CĐ các chương trình MTQT tỉnh Các sở: KH&ĐT, LĐTB&XH, Nông nghiệp &PTNT, TT&TT; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Huyện ủy các huyện và thành ủy; UBND các xã, phường; Báo CB; Đài PTTH CB; Tập tin Tài liệu Hội nghị ngày 17/4/2017
10/4/2017 84/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ngành: Y tế, NN&PTNT, Công Thương, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, KH&CN, BHXH tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
07/4/2017 81/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành: Công an tỉnh, Bộ CH BĐBP tỉnh, Cục Thế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh NH Nhà nước tỉnh, BHXH tỉnh, Liên đoàn LĐ tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh
10/04/2017 82/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh,
04/4/2017 78/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TC, LĐTB&XH; Ban Dân tộc; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thông Nông, Hòa An, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An

Trang