Báo cáo thống kê Thông tin về kinh tế xã hội

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hoạt động lưu thông hàng hóa và kinh doanh thương mại, giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 6.804 tỷ đồng, tăng 10,32% so với năm 2017, tăng 11,88% KH.


Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2018, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm, các nhà máy thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động đã góp phần gia tăng sản lượng và giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu biểu như: Nhà máy thủy điện Mông Ân, Hoa Thám, Tiên Thành, Hòa thuận, Thân Giáp.


11 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới 112 doanh nghiệp (DN) với số vốn đăng ký kinh doanh trên 496 tỷ 917 triệu đồng, nâng tổng số DN toàn tỉnh lên 1.410 DN với tổng số vốn đăng ký kinh doanh 15.994 tỷ 277 triệu đồng.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 15/11 ước đạt thu hoạch được khoảng 26.661,3ha/26.709,4ha diện tích lúa, đạt 99,81% KH; 13.420,6ha/14.269,6ha diện tích ngô, đạt 94,05%KH; Cây đỗ tương thu hoạch được 2.519,2 ha, so với diện tích gieo trồng đạt 100% KH. Cây lạc thu hoạch được khoảng 1.614,2 ha so với diện tích gieo trồng đạt 100%KH...


Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tháng 11 ước đạt 577,880 tỷ đồng, tăng 8,58% so với thực hiện tháng 11 năm 2017, tăng 0,63% so với tháng trước. Ước thực hiện 11 tháng năm 2018, tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ 5.903,5 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm, tăng 14,15% so với cùng kỳ năm 2017.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, sản xuất nông nghiệp trong tháng 10 chủ yếu thu hoạch các cây trồng vụ mùa như: lúa, ngô, đỗ tương, lạc, khoai lang,... bà con tiếp tục chăm sóc một số cây trồng chưa chín đến độ thu hoạch.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 4/2018 các địa phương đã tập trung chỉ đạo và động viên nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018.


Theo Báo cáo của UBND tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2018 ước đạt 334, 957 tỷ đồng, bằng 68,16% so với tháng trước, tăng 78,5% so với cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2018 đạt 1.326,8 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 27,4 % kế hoạch năm.


Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, dự ước tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng 4/2015 đạt 335,84 tỷ đồng, so với tháng 3 tăng 2,26%.


Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 15/4/2015, toàn tỉnh cấy  được 2.978 ha lúa, bằng 99,28% so với cùng kỳ năm trước; diện tích ngô gieo trồng được 23.231 ha ngô, bằng 99,17%; 1.017 ha đậu tương, bằng 96,69%

Trang