Đề tài nghiên cứu khoa học

Theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015, năm 2016 có 11 đề tài, dự án được phê duyệt gồm các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ (3 Đề tài), Nông nghiệp (5 Đề tài), Khoa học xã hội và nhân văn (2 Đề tài), Y dược (1 Đề tài)

Cụ thể:

Đề tài: Đề tài nghiên cứu giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng qua hệ thống mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.