Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/3/2017, UBND Thành phố Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, công nhận xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016.

 


Hết năm 2016, huyện Thông Nông đạt bình quân 5,1 tiêu chí NTM/xã. Trong đó có 1 xã đạt 8 tiêu chí, 2 xã đạt 6 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí, 1 xã đạt 4 tiêu chí, 1 xã đạt 2 tiêu chí.


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.


Ngày 22/9/2016, Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.


Ngày 29/6/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/BCĐ, về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020.Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của các cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có đủ n


Ngày 29/6/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/BCĐ, triển khai tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 – 2020.


Sáng 21/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đến giám sát tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại huyện Trùng Khánh. 


Ngày 20/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đến giám sát tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại huyện Quảng Uyên. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Nhằm góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và tạo tiền đề thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2016, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đề ra chủ trương mỗi đơn vị Biên phòng “giúp ít nhất 1 hộ dân thoát nghèo bền vững, giúp 1 xóm di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở”, bước đầu tạo hiệu quả thiết thực, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn của người dân biên giới.

Trang