Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đoạn 2019 - 2020.

Bộ tiêu chí gồm 2 nhóm, với 16 tiêu chí:


Sáng 20/4, huyện Nguyên Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Minh Thanh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018 và đón Bằng công nhận Trường Tiểu học, Trường Mầm non xã Minh Thanh đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.


Ngày 26/1, UBND huyện Hà Quảng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Phù Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh, huyện Hà Quảng cùng đông đảo nhân dân xã Phù Ngọc.


Sáng 30/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo “Một số giải pháp thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM tỉnh Cao Bằng”. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; 13 huyện, Thành phố.


Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiện toàn bộ máy thực hiện; tổ chức đi kiểm tra, giám sát, đánh giá và chỉ đạo thực hiện Chương trình tại cơ sở; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh và đã đạt nhiều kết quả tích cực.


Ngày 20/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự  Hội nghị có các đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 -2020.


Năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" được 3 tỷ 439 triệu đồng.


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư


Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, năm 2017, tỉnh được Trung ương phân bổ 244 tỷ 100 triệu đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Trang