Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiện toàn bộ máy thực hiện; tổ chức đi kiểm tra, giám sát, đánh giá và chỉ đạo thực hiện Chương trình tại cơ sở; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh và đã đạt nhiều kết quả tích cực.


Ngày 20/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự  Hội nghị có các đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 -2020.


Năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" được 3 tỷ 439 triệu đồng.


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư


Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, năm 2017, tỉnh được Trung ương phân bổ 244 tỷ 100 triệu đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.


Sau 6 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Cao Bằng nói chung cũng như xã Hưng Đạo nói riêng, bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực, cùng với cơ chế chính sách phù hợp, đến nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã Hưng Đạo được thay đổi nhanh chóng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và  xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2016.


Ngày 4/4, UBND huyện Quảng Uyên tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016.


Ngày 31/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đến kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại xã Đào Ngạn (Hà Quảng). Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

 

Ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo làm việc với xã Hồng Việt (Hòa An) về thực hiện các nội dung trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Hòa An.

 

Trang