Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Sau 6 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Cao Bằng nói chung cũng như xã Hưng Đạo nói riêng, bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực, cùng với cơ chế chính sách phù hợp, đến nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã Hưng Đạo được thay đổi nhanh chóng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và  xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2016.


Ngày 4/4, UBND huyện Quảng Uyên tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016.


Ngày 31/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đến kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại xã Đào Ngạn (Hà Quảng). Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

 

Ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo làm việc với xã Hồng Việt (Hòa An) về thực hiện các nội dung trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Hòa An.

 

Ngày 23/3/2017, UBND Thành phố Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, công nhận xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016.

 


Hết năm 2016, huyện Thông Nông đạt bình quân 5,1 tiêu chí NTM/xã. Trong đó có 1 xã đạt 8 tiêu chí, 2 xã đạt 6 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí, 1 xã đạt 4 tiêu chí, 1 xã đạt 2 tiêu chí.


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.


Ngày 22/9/2016, Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.


Ngày 29/6/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/BCĐ, về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020.Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của các cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có đủ n

Trang