Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/6/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/BCĐ, triển khai tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 – 2020.


Sáng 21/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đến giám sát tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại huyện Trùng Khánh. 


Ngày 20/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đến giám sát tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại huyện Quảng Uyên. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Nhằm góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và tạo tiền đề thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2016, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đề ra chủ trương mỗi đơn vị Biên phòng “giúp ít nhất 1 hộ dân thoát nghèo bền vững, giúp 1 xóm di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở”, bước đầu tạo hiệu quả thiết thực, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn của người dân biên giới.


Ngày 07/7/2016, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm với Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Cao Bằng về tình hình thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại 03 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang và Chu Trinh.


Ngày 6/5, UBND huyện Hạ Lang tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Hạ Lang - chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn đoạn 2016 - 2020. Dự Lễ phát động có lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới.


Ngày 29/4, huyện Nguyên Bình tổng kết 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Với mục tiêu nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện Nguyên Bình đã huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong XDNTM đạt hiệu quả thiết thực.


Xã Minh Tâm (Nguyên Bình) là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử, mảnh đất và con người nơi đây luôn tạo ra những điểm sáng, những bước phát triển đột phá trong các phong trào cách mạng.

Trang