Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

5 năm, thời gian chưa dài đối với một chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô lớn, song đó là khoảng thời gian đủ để khẳng định sức ảnh hưởng lớn của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với cuộc sống người dân.


Huyện Bảo Lạc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Vì vậy, triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào mà còn thiết thực củng cố thế trận quốc phòng, an ninh.


Trong 5 năm (2011 - 2015) triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các huyện, Thành phố...


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Bình Long (Hòa An) đạt 6 tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, điện, hộ nghèo, giáo dục, an ninh trật tự.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Hạnh Phúc đạt được 4/19 tiêu chí đó là: Điện, giáo dục, an ninh trật tự và quy hoạch.


Từ năm 2011 đến nay, huyện Hà Quảng huy động từ các nguồn lực được hơn 81 tỷ 061 triệu đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).


Từ năm 2011 đến nay, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ trực tiếp hơn 2 tỷ 395 triệu đồng cho các địa phương để đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn.


Những ngày cuối tháng 10, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Minh Tâm (Nguyên Bình) đang khẩn trương thực hiện các phong trào thi đua về đích xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2015. Từ thực hiện chương trình, Minh Tâm “khoác lên mình tấm áo mới”, tự tin bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


Từ năm 2011 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tập trung nguồn lực, chung tay thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Diện mạo nông nghiệp, nông thôn từng bước đổi thay, tạo động lực phát triển KT - XH trong những năm tiếp theo.

Trang