Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/1/2015, Đảng ủy, UBND xã Trường Hà (Hà Quảng) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Trường Hà, huyện Hà Quảng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.


Ngày 13/1/2016, Đảng ủy, UBND xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.


5 năm, thời gian chưa dài đối với một chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô lớn, song đó là khoảng thời gian đủ để khẳng định sức ảnh hưởng lớn của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với cuộc sống người dân.


Huyện Bảo Lạc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Vì vậy, triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào mà còn thiết thực củng cố thế trận quốc phòng, an ninh.


Trong 5 năm (2011 - 2015) triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các huyện, Thành phố...


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Bình Long (Hòa An) đạt 6 tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, điện, hộ nghèo, giáo dục, an ninh trật tự.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Hạnh Phúc đạt được 4/19 tiêu chí đó là: Điện, giáo dục, an ninh trật tự và quy hoạch.


Từ năm 2011 đến nay, huyện Hà Quảng huy động từ các nguồn lực được hơn 81 tỷ 061 triệu đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).


Từ năm 2011 đến nay, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ trực tiếp hơn 2 tỷ 395 triệu đồng cho các địa phương để đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn.

Trang