Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Những ngày cuối tháng 10, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Minh Tâm (Nguyên Bình) đang khẩn trương thực hiện các phong trào thi đua về đích xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2015. Từ thực hiện chương trình, Minh Tâm “khoác lên mình tấm áo mới”, tự tin bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


Từ năm 2011 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tập trung nguồn lực, chung tay thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Diện mạo nông nghiệp, nông thôn từng bước đổi thay, tạo động lực phát triển KT - XH trong những năm tiếp theo.


Về Phúc Sen hôm nay, chúng tôi cảm nhận được diện mạo nông thôn đang từng ngày đổi mới với những con đường bê tông rộng rãi trải dài khắp các xóm làng, thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đó là thành quả sau 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Phúc Sen (Quảng Uyên).


Thời gian qua, nhân dân xóm Nà Kéo, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) luôn xác định công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011- 2015. Qua hơn 4 năm triển khai, thực hiện, xã Phúc Sen huyện Quảng Uyên là địa phương có nhiều cách làm sáng tạo trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình XDNTM. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí, trở thành điểm sáng trong XDNTM của huyện Quảng Uyên.


Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Trà Lĩnh luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp chính quyền, người dân. Từ phong trào đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển KT - XH, xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn.


Ngày 30/7, UBND huyện Hà Quảng tổ chức Chương trình Hà Quảng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM). Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Hà Quảng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trên địa bàn huyện, con em của huyện đang công tác ở trong và ngoài tỉnh.

Gần 5 năm triển khai xây dựng NTM, đến nay, huyện Hà Quảng có 2 xã điểm NTM là Trường Hà đạt 13 tiêu chí NTM, Đào Ngạn đạt 12 tiêu chí NTM, có 15 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí NTM.


Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng xây dựng được 20 mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, các xã trên địa bàn huyện Thông Nông đạt từ 2 đến 6 tiêu chí NTM, bình quân các xã đạt 4,3 tiêu chí.

Trang