Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Sáng 17/7/2015, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Cao Đức Phát làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với xã Nam Tuấn, về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Triệu Ẩu (Phục Hòa) đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện nông thôn, chợ nông thôn, giáo dục, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội.


Từ năm 2011 đến nay, huyện Hà Quảng huy động các nguồn lực hơn 70 tỷ 265 triệu đồng xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Từ năm 2011 đến nay, huyện Trùng Khánh đầu tư 113,617 tỷ đồng (trong đó, 35,695 tỷ đồng vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) xây dựng 74 công trình giao thông trên địa bàn (9 công trình khởi công mới trong năm 2015).


Đến nay, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình cơ bản đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), có được thành quả ấy là nhờ sự chung sức chung lòng của nhân dân. Trong đó, ông Nông Văn Đố, ở Xóm Bản Cải, là một trong những gia đình tiêu biểu, làm tốt công tác "dân vận khéo" và hiến đất xây dựng giao thông nông thôn


Phong trào thi đua (PTTĐ) “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” thực sự đi vào cuộc sống, tạo đà cho các địa phương có nhiều đổi mới trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Nam Tuấn (Hòa An) đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, chợ, bưu điện, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị, an ninh trật tự.


Từ năm 2011 đến nay, xã Lương Can (Thông Nông) đầu tư hơn 10 tỷ 400 triệu đồng xây dựng nông thôn mới (NTM).


Vừa qua, ngày 26/4, huyện Nguyên Bình đã tổ chức khánh thành các công trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 2 xã Tam Kim, Hoa Thám (Nguyên Bình). Tới tự có Đại tá Nguyễn Đình Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 1; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ; lãnh đạo huyện Nguyên Bình cùng nhân dân 2 xã Tam Kim, Hoa Thám.

Trang