Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Về xã Minh Tâm (Nguyên Bình) những ngày này, đi trên con đường đổ bê tông dài trên 4 km dẫn đến trụ sở UBND xã, hai bên lề đường, kè, cống đang dần hoàn thiện, nhà cửa xây dựng khang trang, sạch đẹp..., nông thôn mới (NTM) ở đây đang ngày được đổi thay từng ngày.


Từ năm 2011 - 2014, huyện Trà Lĩnh đầu tư hơn 220 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Gần 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhờ phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ và sự đoàn kết một lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay, xã Quang Hán (Trà Lĩnh) đã hoàn thành 9/19 tiêu chí trong XDNTM.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay 7/7 xã huyện Phục Hòa đạt 5 - 8 tiêu chí XDNTM, trong đó, xã Triệu Ẩu là xã điểm thực hiện XDNTM đạt 8 tiêu chí.


Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” (XDNTM), thời gian qua, tuổi trẻ huyện Bảo Lâm đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH địa phương.


Ngày 27/3, huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, huyện Nguyên Bình đã triển khai hiệu quả các nội dung đề ra, nhất là trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM)


Với sự nỗ lực, quan tâm của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) các cấp, từ năm 2010 đến nay, các tổ chức đoàn thể và người dân nâng cao nhận thức, phát huy nội lực, hình thành phong trào sôi nổi XDNTM, đem lại nhiều chuyển biến tích cực.


Thủ tướng Chính phủ vừa giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trang