Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2011 đến nay, xã Lương Can (Thông Nông) đầu tư hơn 10 tỷ 400 triệu đồng xây dựng nông thôn mới (NTM).


Vừa qua, ngày 26/4, huyện Nguyên Bình đã tổ chức khánh thành các công trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 2 xã Tam Kim, Hoa Thám (Nguyên Bình). Tới tự có Đại tá Nguyễn Đình Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 1; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ; lãnh đạo huyện Nguyên Bình cùng nhân dân 2 xã Tam Kim, Hoa Thám.


Về xã Minh Tâm (Nguyên Bình) những ngày này, đi trên con đường đổ bê tông dài trên 4 km dẫn đến trụ sở UBND xã, hai bên lề đường, kè, cống đang dần hoàn thiện, nhà cửa xây dựng khang trang, sạch đẹp..., nông thôn mới (NTM) ở đây đang ngày được đổi thay từng ngày.


Từ năm 2011 - 2014, huyện Trà Lĩnh đầu tư hơn 220 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Gần 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhờ phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ và sự đoàn kết một lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay, xã Quang Hán (Trà Lĩnh) đã hoàn thành 9/19 tiêu chí trong XDNTM.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay 7/7 xã huyện Phục Hòa đạt 5 - 8 tiêu chí XDNTM, trong đó, xã Triệu Ẩu là xã điểm thực hiện XDNTM đạt 8 tiêu chí.


Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” (XDNTM), thời gian qua, tuổi trẻ huyện Bảo Lâm đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH địa phương.


Ngày 27/3, huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, huyện Nguyên Bình đã triển khai hiệu quả các nội dung đề ra, nhất là trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM)

Trang