Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn.

Resize%20of%20phuhung


Ngày 22/1, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015.
 


Nguồn lực từ doanh nghiệp (DN) và vốn tín dụng ngân hàng xây dựng nông thôn mới (XDNTM) có vai trò tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy thực hiện tiêu chí sắp xếp cơ cấu lao động, kinh tế nông thôn, rút ngắn khoảng cách thành thị và nông thôn.


Theo Đề án xây dựng nông thôn mới (XDNTM), mỗi xã cần mức đầu tư 200 - 270 tỷ đồng/19 tiêu chí theo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) XDNTM. Có 5 nguồn lực chính XDNTM, trong đó có kết hợp hơn 10 chương trình MTQG khác trên địa bàn miền núi, với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), năm 2014, huyện Nguyên Bình có 11/18 xã xây dựng và nộp kế hoạch triển khai Chương trình XDNTM về Ban Chỉ đạo huyện, 10/13 xã nộp Đề án XDNTM để thẩm định, 4 xã phê duyệt Đồ án Quy hoạch XDNTM.

 
        Đường vào xóm Bản Um, xã Tam Kim (Nguyên Bình) được bê tông hóa.    


Sau 4 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn của Cao Bằng đã có những đổi thay. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế còn tồn tại trong công tác chỉ đạo ở cấp tỉnh và huyện cũng như quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở.

 

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Huy Giáp (Bảo Lạc) đã đạt 11/19 tiêu chí.


Để phong trào thi đua thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phát động Phong trào “LLVT Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” cụ thể hoá các nội dung: tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác dân vận; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện.


Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Trùng Khánh có 7 xã: Cao Thăng, Chí Viễn, Đức Hồng, Đình Phong, Trung Phúc, Thân Giáp, Phong Châu, được phê duyệt đề án nông thôn mới cấp xã; các xã còn lại đang chờ góp ý của các phòng, ban.

Trang