Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Bảo Lạc tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chi bộ đảng, thôn xóm và chủ thể hộ nông dân..., tạo bước chuyển biến rõ nét trong XDNTM.


Mấy năm gần đây, xã Tam Kim (Nguyên Bình) có những chuyển biến tích cực từ phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Có được kết quả này, cùng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, cán bộ, đảng viên ở mỗi chi bộ thôn, xóm luôn thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong tổ chức, thực hiện từng tiêu chí, tạo sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân.


Về xã Hồng Việt (Hòa An) hôm nay, đi trên những con đường bê tông thẳng tắp, hai bên đường là cánh đồng lúa xanh mướt, thấp thoáng những ngôi nhà cao tầng mọc lên, chúng tôi cảm nhận rõ một sức sống mới đang hiển hiện nơi đây.


Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011 - 2013), bộ mặt nông thôn huyện Bảo Lạc từng bước được đổi thay, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 42,97%


Nước ta là nước nông nghiệp, nông thôn chiếm diện tích lớn, nông dân chiếm đa số trong dân cư. Sự nghiệp cách mạng của Đảng không thể hoàn thành và không thực chất nếu không dựa vào đồng thời giải giải phóng, phát triển nông thôn. 


Với phương châm mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động cụ thể, mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) một hành động cụ thể, tuổi trẻ Cao Bằng đẩy mạnh các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội… góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân huyện Thạch An đóng góp trên 7.000 ngày công lao động, 2 tỷ 600 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa.


Năm 2014, huyện Hà Quảng được phân bổ 13 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 


Hơn 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các xã của huyện Hạ Lang đã đạt từ 6 - 9 tiêu chí về xây dựng NTM.

Trang