Viết về Cao Bằng

"Bác Văn mất rồi!".

Cái tin đau buồn Bác Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần như làn gió lạnh đầu đông lan truyền đến từng nhà, từng bản. Cùng nỗi đau chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, bà con các dân tộc Tam Kim, Hoa Thám, từ già, trẻ, trai, gái đều lặng đi trong buồn thương, bởi bác Văn trong lòng mỗi người dân nơi đây là tất cả.

Trang