Viết về Cao Bằng

Thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Trong nhà người Tày, Nùng, bàn thờ (Bán sớ Phi Đẳm) cúng tổ tiên được coi là nơi linh thiêng và được bố trí nơi trang trọng. Bàn thờ tổ tiên thường có 3 bát hoặc 5 bát nhang tuỳ thuộc vào gia đình, dòng họ.


Từ những năm 1930, phong trào đấu tranh cách mạng của Cao Bằng dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng từng bước phát triển, ra đời nhiều tổ chức quần chúng yêu nước, như: “Cộng sản đoàn”, “Công hội đỏ”, “Nông hội đỏ”...


Ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh được thành lập tại khe suối Nặm Lìn, xã Hoàng Tung (Hòa An), gồm 3 đồng chí: Hoàng  Văn Nọn, Lê Đoàn Chu, Nông Văn Đô, do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư.


Đồng chí Hoàng Đình Giong (1904 - 1947) (tức Hoàng, Trần Tín, Lầu Voòng, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, cụ Vũ), người cộng sản ưu tú đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với phong trào cách mạng của quê hương Cao Bằng và cả nước.
 

Giấy bản là một sản phẩm được làm thủ công, xuất hiện và gắn bó từ rất lâu đời với đời sống của hầu hết đồng bào các dân tộc của tỉnh. Giấy bản phục vụ chủ yếu cho đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc, thường được dùng vào dịp cúng lễ, nhất là dịp Tết hằng năm.


Lễ mừng thọ cho người cao tuổi là dịp để con cháu thể hiện sự tôn kính với các bậc cao niên được thực hiện với nghi thức tôn nghiêm, trang trọng, mang bản sắc văn hóa và tín ngưỡng của từng dân tộc. Mừng thọ thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới, sau Tết cổ truyền, là một nét đẹp văn hóa được giữ gìn và lưu truyền từ đời này sang đời khác.


Tháng 7/1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin. Luận cương chỉ ra đường lối cơ bản cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, giải đáp cho Người con đường giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào mà Người đã trải qua bao gian truân để tìm kiếm.


Theo SkyScanner, vùng xa xôi và hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam như Cao Bằng sẽ là điểm trekking tuyệt vời.


Vào ngày Rằm tháng Giêng âm lịch hằng năm, du khách thập phương lại nô nức trẩy Hội chùa Sùng Phúc - Lễ hội truyền thống lớn nhất và lâu đời của huyện Hạ Lang; thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.

Trang