Viết về Cao Bằng

Hội Thanh minh tại xã Phúc Sen (Quảng Uyên) được tổ chức vào tiết Thanh minh theo nông lịch hằng năm. Trước đây, Hội Thanh minh là lễ hội riêng của người Nùng An và được tổ chức tại trung tâm của xã, do người Nùng An điều hành từ việc tế lễ cho đến việc tổ chức các trò chơi cổ truyền trong lễ hội.


Ngày 2/4/2015 (tức ngày 14/2 âm lịch), Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ hội Háng Tán.


Năm 1975, đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân các dân tộc Cao Bằng cùng cả nước nỗ lực vừa khắc phục những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh, vừa khẩn trương đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 


Thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Trong nhà người Tày, Nùng, bàn thờ (Bán sớ Phi Đẳm) cúng tổ tiên được coi là nơi linh thiêng và được bố trí nơi trang trọng. Bàn thờ tổ tiên thường có 3 bát hoặc 5 bát nhang tuỳ thuộc vào gia đình, dòng họ.


Từ những năm 1930, phong trào đấu tranh cách mạng của Cao Bằng dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng từng bước phát triển, ra đời nhiều tổ chức quần chúng yêu nước, như: “Cộng sản đoàn”, “Công hội đỏ”, “Nông hội đỏ”...


Ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh được thành lập tại khe suối Nặm Lìn, xã Hoàng Tung (Hòa An), gồm 3 đồng chí: Hoàng  Văn Nọn, Lê Đoàn Chu, Nông Văn Đô, do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư.


Đồng chí Hoàng Đình Giong (1904 - 1947) (tức Hoàng, Trần Tín, Lầu Voòng, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, cụ Vũ), người cộng sản ưu tú đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với phong trào cách mạng của quê hương Cao Bằng và cả nước.
 

Giấy bản là một sản phẩm được làm thủ công, xuất hiện và gắn bó từ rất lâu đời với đời sống của hầu hết đồng bào các dân tộc của tỉnh. Giấy bản phục vụ chủ yếu cho đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc, thường được dùng vào dịp cúng lễ, nhất là dịp Tết hằng năm.


Lễ mừng thọ cho người cao tuổi là dịp để con cháu thể hiện sự tôn kính với các bậc cao niên được thực hiện với nghi thức tôn nghiêm, trang trọng, mang bản sắc văn hóa và tín ngưỡng của từng dân tộc. Mừng thọ thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới, sau Tết cổ truyền, là một nét đẹp văn hóa được giữ gìn và lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Trang