Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh

Hát then - Đàn tính (gọi tắt là Then tính) là loại hình dân ca đặc sắc nhất của Cao Bằng, bắt nguồn từ cuộc sống lao động tập thể cộng đồng của người Tày cổ. Người sáng lập ra Then tính miền Tây (còn gọi là pựt - Then nữ) là Tư thiên quản nhạc - Trạng nguyên Bế Văn Phụng, người lập ra Then tính miền Đông (còn gọi là giàng - Then nam) là nghệ nhân tài hoa Nông Quỳnh Văn.


Ngày 17/5/2018, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.
 


Ngày 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.


Mỗi độ tháng Năm, triệu con tim người Việt khắp năm châu lại hướng về Bác, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2017), cùng với toàn Đảng, toàn dân, Cao Bằng hân hoan đón những “trái ngọt” đầu tiên sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Lúc sinh thời, Bác Hồ đã khuyến khích và kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục thể thao, Bác khẳng định: “Việc rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước.


Trong những lời căn dặn của Bác, lời đầu tiên, Người dặn về Đảng và việc đầu tiên được Người nhấn mạnh là thực hành đoàn kết, thực hành dân chủ trong Đảng. Đây là điều hệ trọng và quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, đối với sự bền vững của chế độ, đồng thời đối với sinh mệnh của Đảng, nhất là khi Đảng ở vị thế cầm quyền.


Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bác vẫn thường nói: “Đấu tranh giành được độc lập rồi nhưng chỉ độc lập thực sự khi nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc”.


Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ, tổng hòa của tư tưởng yêu nước Việt Nam chân chính; truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc ta với hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân mà chủ nghĩa Mác-Lênin là đại diện. 


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, con người, nhất là người cộng sản giữ cương vị lãnh đạo phải có bốn đức “Cần, kiệm, liêm, chính” và nhấn mạnh, thiếu một đức không thể thành người lãnh đạo, và chính Người là tấm gương sáng ngời nhất về thực hành bốn đức đó để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Đó chính là phong cách dân vận tuyệt vời nhất, “khéo” nhất.

Trang