Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, nhân dân, LLVT, đảng viên, cán bộ, nhân viên bộ máy công quyền cả nước đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, xuất hiện nhiều gương sáng “người tốt, việc tốt”, làm phấn chấn lòng người. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ nơi tuyến đầu, trên những mũi nhọn chiến đấu, công tác nhiều gian khổ, hy sinh, được Đảng, Nhà nước, nhân dân hết lòng tin yêu.


Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Trong toàn bộ tư tưởng của Người toát lên một giá trị hạt nhân cốt lõi, xuyên suốt và trường tồn đó là đạo đức cách mạng mang tính nhân văn cao đẹp vì con người, vì sự nghiệp giải phóng và phát triển toàn diện con người, trở thành nền tảng của sự phát triển xã hội Việt Nam hiện nay. 


Bên cạnh những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, những tư tưởng về đạo đức và nhân cách của Người là một phần không thể thiếu, làm nên tầm vóc lãnh tụ Hồ Chí Minh.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong sạch như một mối quan tâm hàng đầu. Người cũng nêu tấm gương sáng về sự kết hợp hài hòa giữa dân chủ và tập trung trong công tác xây dựng Đảng.


Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an huyện Hòa An triển khai hiệu quả, nghiêm túc trong toàn đơn vị, làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, ý chí vươn lên trong mỗi cán bộ, chiến sỹ, góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

 


Ngày 4/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp bàn công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2011 - 2014.  Đồng chí Trần Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Thị Hoa (Hạ Lang) tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển KT - XH, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh.


Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh thiếu nhi (ĐV-TTN) được Thành đoàn xác định là công tác trọng tâm và triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Qua đó, tuổi trẻ Thành phố Cao Bằng đã và đang không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.


Phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Phục Hoà luôn ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực  thúc đẩy các phong trào trong cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 

Trang