Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh

Cùng việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, trong tháng 3/2015, Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đang ra sức “Thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nỗ lực, vươn lên thực hiện và hoàn thành tốt trên tất cả các mặt công tác, góp phần thúc đẩy phong trào Đoàn của đơn vị ngày càng phát triển.


Ngày 9/3, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai chuyên đề năm 2015 với chủ đề ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh''. 


Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hưng Đạo (Thành phố) triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên.


Theo Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức cách mạng chung nhất của người cách mạng trong quan hệ với nhân dân bao gồm những điểm sau: trung thực, kính trọng, lễ phép. Trung thực, kính trọng, lễ phép với nhân dân theo Hồ Chí Minh dạy không chỉ là thái độ trong giao tiếp, mà còn là nội dung tư tưởng sâu sắc, xuất phát từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Quyền hạn và lợi ích lực lượng là ở dân, nên Hồ Chí Minh nói “Đảng và Chính phủ là đày tớ nhân dân, chứ không phải là quan của nhân dân”.


Hội nghị Cán bộ y tế tháng 2/1955 tại Hà Nội được Bác viết thư ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên ngành Y tế với 3 nội dung lớn: Phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh, thực hiện "Lương y phải như từ mẫu"


Từ năm 2011 - 2014, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển của Đảng đã khẳng định rằng, không chỉ có ý thức về đoàn kết, luôn mang trong mình truyền thống đoàn kết của dân tộc và đoàn kết được coi là một phẩm chất đạo đức rất quan trọng của những người đảng viên cộng sản Việt Nam, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện dân chủ trong Đảng, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của toàn dân tộc ngay từ khi mới ra đời là một trong những thành công của Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.


Cách đây 85 năm, mùa Xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.


Sau 30 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tổ quốc ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó cùng với quá khứ vẻ vang, những chiến công chói lọi trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với nhân dân ta, dân tộc ta. Qua thử thách và liên tiếp có những cuộc đổi đời thật sự, nhân dân ta khẳng định niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng trên con đường tiến lên của dân tộc.

Trang