Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh

 Từ thập niên 50 của thế kỷ trước, Bác Hồ phát động trồng cây với mục đích vừa góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, trong lành hơn cho con người.


Sáng 19/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Ngày 12/5, Huyện ủy Thông Nông sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 12/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (HTVLTTGĐĐHCM)”. Đồng chí Hoàng Trung Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.


Năm 2014, chủ đề  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” được triển khai nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đúng đắn hơn về trách nhiệm của bản thân, từ đó chi phối hành động tích cực, tự giác của họ...


Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người chỉ huy quân sự mưu lược, tài trí, dũng cảm, có tầm nhìn chiến lược và tư duy quân sự sắc sảo, quyết đoán; một cán bộ lãnh đạo tài,  đức vẹn toàn, tiêu biểu cho ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. 


Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã từng xây dựng và phát triển nền văn hóa mới trong thời đại mới.


Theo giới nghiên cứu Việt Nam, cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã thực hành trọn vẹn năm điều cao cả, lớn lao: Thực hành lý luận; thực hành dân chủ; thực hành dân vận; thực hành đại đoàn kết và thực hành đạo đức.


(Hình minh hoạ)


Ngày 14/10/2013, tại Cao Bằng, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và tỉnh Cao Bằng hiện nay".

Trang