An toàn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất (14 đến 20/2), toàn tỉnh xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người chết, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 05 triệu đồng.

 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 (TTATGT); phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


Ngày 21/2/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4042/UBND-GT về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018.

 

Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/11/2017 - 15/12/2017, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người và bị thương 19 người; số vụ tai nạn giao thông tăng 50% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng, xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 03 người, bị thương 02 người,  tổng thiệt hại ước 37 triệu đồng.

 

Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/9/2017 - 15/10/2017, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 08 người và bị thương 05 người; số vụ tai nạn giao thông tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng, xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 06 người, bị thương 02 người,  tổng thiệt hại ước 32 triệu đồng.
 

 

Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, (tính từ ngày 16/8/2017 - 15/9/2017) toàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người và bị thương 09 người; số vụ tai nạn giao thông giảm 50% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng, xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 03 người, bị thương 05 người,  tổng thiệt hại ước 42 triệu đồng.

 

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2723/UBND-GT về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

 

Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, tháng 8, toàn tỉnh xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, làm chết 04 người và bị thương 04 người; số vụ tai nạn giao thông tăng 75% so với tháng trước, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng, xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 04 người, bị thương 02 người,  tổng thiệt hại ước 10 triệu đồng.

 

Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, tháng 7, toàn tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người và bị thương 03 người; số vụ tai nạn giao thông giảm 33% so với tháng trước, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người, bị thương 02 người,  tổng thiệt hại ước 27 triệu đồng.

 

Trang