An toàn giao thông

Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, tháng 8, toàn tỉnh xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, làm chết 04 người và bị thương 04 người; số vụ tai nạn giao thông tăng 75% so với tháng trước, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng, xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 04 người, bị thương 02 người,  tổng thiệt hại ước 10 triệu đồng.

 

Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, tháng 7, toàn tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người và bị thương 03 người; số vụ tai nạn giao thông giảm 33% so với tháng trước, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người, bị thương 02 người,  tổng thiệt hại ước 27 triệu đồng.

 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) Quý II, phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2017.


Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, tháng 6, toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông, làm chết 05 người và bị thương 07 người; số vụ tai nạn giao thông giảm 100% so với tháng trước. Trong tháng, xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 05 người, bị thương 02 người,  tổng thiệt hại ước 119 triệu đồng.
 

 

Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người và bị thương 16 người; số vụ tai nạn giao thông tăng 100% so với tháng trước. Trong tháng, xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 03 người, bị thương 03 người,  tổng thiệt hại ước 141 triệu đồng.


Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ ATGT đường bộ lần thứ 4 do Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề "Tốc độ". Thời gian thực hiện từ ngày 8 - 14/5/2017.


Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, tháng 4, toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người và bị thương 06 người; số vụ tai nạn giao thông tăng 50% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người, bị thương 01 người, ước tổng thiệt hại 16,5 triệu đồng.

 

Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông tỉnh, tháng 3, toàn tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người và bị thương 05 người; số vụ tai nạn giao thông giảm 43% so với tháng trước và giảm 69% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng, xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 02 người, bị thương 04 người, thiệt hại 12 triệu đồng.

 

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân phát động Năm ATGT 2017.

 

Trang