Sở ban ngành

Tên tổ chức: Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng

Địa chỉ: Số 126, Phố Bế Văn Đàn, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.852.372

Fax : 0263.852.372

Email: sotainguyenmoitruongcb@gmail.com 

Website: www.tnmtcaobang.gov.vn


Tên tổ  chức: Sở Thông tin Và Truyền thông Cao Bằng

Địa chỉ:: Số 113, Phố Cũ, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 02063 952 895

Fax: 0263 859 866

Email: sotttt@caobang.gov.vn

Website: www.sotttt.caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 38 phố Xuân Trường - phường Hợp Giang - TP Cao Bằng  - tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 852 162

Fax : 0263 852 796

Email: soldtbxh@caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng        
Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 005, đường Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

             Cơ sở 2: Số 47,đường Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 026.3.854.211
Fax : 026.3.855.563
Email: vpsovhttdl@caobang.gov.vnvanphongvhttdlcb@gmail.com
Website:


Tên tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng        
Địa chỉ: Số 070, Vườn Cam, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại liên hệ: 0263.852.421
Fax : 0263.852.605
Email: sokhcn@caobang.gov.vn
Website: www.khcncaobang.gov.vn


Tên tổ chức: Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 035 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.852.223

Fax: 0263.853.680

Email: sogdt@caobang.gov.vnvanphong.socaobang@moet.edu.vn

Website: www.socaobang.edu.vn


Tên tổ chức: Sở Y tế Cao Bằng        
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại liên hệ: 0263.852.272        
Fax : 0263.853.208        

Email: soyte@caobang.gov.vn

Website:  http://soytecaobang.gov.vn


Tên tổ chức: Thanh tra tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 34 Phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 850 664

Fax: 0263 850 664

Email: thanhtra@caobang.gov.vn

Trang