Sở ban ngành

Tên tổ chức: Ban Dân tộc Cao Bằng

Địa chỉ: Số 062 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 853 323

Fax: 0263 853 323

Email: bandantoc@caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số nhà 052, đường Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 854.529

Fax: 0263 854.929

Email: Banquanlycb@gmail.com

Website: http://banqlkkt.caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Công ty Điện lực tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Đường Pác Bó phường Sông Bằng - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.859.882

Fax: 0263.853.158

Email:

Website: pccaobang.npc.com.vn


Tên tổ chức: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ: 0263 852 250

Fax: 0263 854 022

Email:crtv@caobang.gov.vn

Website: http://caobangtv.gov.vn


Tên đơn vị: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng;

Địa chỉ: Tổ 11, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Điện thoại: 0263 852 551;       Fax: 0263 852 595;

email: hqcaobang@customs.gov.vn


Tên tổ chức: Cục Thuế Cao Bằng

Địa chỉ: Km5, Khu Đô thị mới, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 026.3.852.244

Fax: 026.3.850.861

Email:

Website: http://caobang.gdt.gov.vn


Nội dung đang cập nhật...


Tên tổ chức: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 015, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0263.955.036

Fax: 0263.852.082

Website: kiemsatcaobang.vn

Trang