Các huyện, thành phố

Tên tổ chức: UBND Thành Phố Cao Bằng

Địa chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 3 852 293

Fax : 3 852 293

Email:  ubndthixa@caobang.gov.vn; vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com

Website: http://ubndtp.caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh

Địa chỉ: Tổ 6, Thị Trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.826.202

Fax : 3 826 202

Email: ubndtrungkhanh@caobang.gov.vn

Website: http://trungkhanh.caobang.gov.vn/


Tên tổ chức: Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc        

Địa chỉ: Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.870.212

Fax : 3 870 358

Email:  ubndbaolac@caobang.gov.vn


Tên tổ chứcị: Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.885.113

Fax: 0263.885.170

Email:ubndbaolam@caobang.gov.vnvanphongbaolam@gmail.com


Tên tổ chức: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang

Điện thoại liên hệ:

Fax : 0263 830 311

Email: ubndhalang@caobang.gov.vn


Tên tổ chức: UBND huyện Hòa An

Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng 

Điện thoại liên hệ: 0263.861.177

Fax : 0263.860.146

Email: ubndhoaan@caobang.gov.vn

Trang