Tổ chức chính trị xã hội

Tên cơ quan: Tỉnh Đoàn Thanh niên Cao Bằng

Địa chỉ: Phường Hợp Giang, Thành phố Cao bằng

Điện thoại

Fax: 

Website: http://tinhdoan.caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 059, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại/ Fax:  0263.852.175

Email: hccbcaobang@gmail.com

Website:


Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Km5 - Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026 3852 384                  

Fax: 026 3954 538