Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
1225/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 1225/QĐ-UBND
1220/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 12/09/2018
1217/QĐ-UBND Xây dựng 12/09/2018
1216/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 12/09/2018
2759/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 11/09/2018
808/TB-VP Lao động, Thương binh, Xã hội 10/09/2018
1208/QĐ-UBND Đầu tư 10/09/2018
1205/QĐ-UBND Nội vụ 10/09/2018
1209/QĐ-UBND Y tế 10/09/2018
1218/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 12/09/2018