Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
274/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 19/3/2018
619/UBND-TH Đầu tư 20/3/2018
264/QĐ-UBND Nội vụ 16/3/2018
538/TB-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 14/3/2018
406/BC-UBND Nội vụ 28/2/2018
476/KH-UBND Nội vụ 8/3/2018
2652/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 29/12/2017
225/QĐ-UBND Khoa học, Công nghệ 02/3/2018
439/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 05/3/2018
2653/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 29/12/2017