Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
1272/UBND-VX Giáo dục, Đào tạo 11/05/2018
1258/KH-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 11/05/2018
1258/KH-UBND Nội vụ 11/05/2018
376/QĐ-UBND Đầu tư 11/05/2018
377/QĐ-UBND Đầu tư 11/05/2018
378/QĐ-UBND Đầu tư 11/05/2018
379/QĐ-UBND Đầu tư 11/05/2018
523/QĐ-UBND Nội vụ 11/05/2018
1284/KH-CTD Nội vụ 11/05/2018
362/BC-BCĐ Văn hóa, Thể thao, Du lịch 11/05/2018