Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
549/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 15/5/2018
538/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 14/5/2018
1340/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 15/5/2018
50/BC-BCSĐ Ngoại vụ 2/5/2018
535/QĐ_UBND Khen thưởng, xử phạt 11/5/2018
535/QĐ_UBND Nội vụ 11/5/2018
527/QĐ-UBND Nội vụ 10/5/2018
526/QĐ-UBND Nội vụ 10/5/2018
534/QĐ-UBND Nội vụ 11/5/2018
533/QĐ-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 11/5/2018

Trang