Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
564/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 13/05/2019
566/QĐ-UBND Nội vụ 13/05/2019
565/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 13/05/2019
1543/BC-UBND Tài nguyên, Môi trường 13/05/2019
572/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 13/05/2019
571/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 13/05/2019
570/QĐ-UBND Nội vụ 13/05/2019
138-BC/BCSĐ Tài nguyên, Môi trường 13/05/2019
139-BC/BCSĐ Tài chính, Ngân hàng 13/05/2019
1551/UBND-GT Giao thông, Vận tải 13/05/2019

Trang