Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
13/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
12/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
11/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
10/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
09/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
08/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
07/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
06/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
05/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 11/7/2019
04/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 11/7/2019

Trang