Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
03/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 11/7/2019
1146/QĐ-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 31/07/2019
1156/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 31/07/2019
1158/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 31/07/2019
2647/KH-UBND Khiếu nại, tố cáo 31/07/2019
1161/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 31/07/2019
2653/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 31/07/2019
1157/QĐ-UBND Đầu tư 31/07/2019
1160/QĐ-UBND Đầu tư 31/07/2019
1159/QĐ-UBND Đầu tư 31/07/2019

Trang