Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
59/KH-VP Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 26/1/2016
02/2016/QĐ-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 14/01/2016
123/CV-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 21/01/2016