Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3814/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 1/12/2017
3968/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 13/12/2017
3487/BC-UBND Tài nguyên, Môi trường 31/10/2017
3079/BC-BCĐ Lao động, Thương binh, Xã hội 25/9/2017
2876/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 8/9/2017
2542/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 9/8/2017
2497/BC-BCDD389/ĐP Thương mại 04/8/2017
2101/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 05/7/2017
678/STC-QLNS Tài chính, Ngân hàng 10/7/2017
260/STC-QLNS Tài chính, Ngân hàng 7/4/2017

Trang