Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
5465/KL-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 12/12/2015
324/KL-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 12/12/2015