Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
4368/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 28/12/2018
1077/TB-VP Tài nguyên, Môi trường 12/11/2018
1043/TB-VP Văn hóa, Thể thao, Du lịch 1/11/2018
1027/TB-VP Tài chính, Ngân hàng 29/10/2018
1012/TB-VP Văn hóa, Thể thao, Du lịch 25/10/2018
963/TB-VP Văn hóa, Thể thao, Du lịch 16/10/2018
987/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 22/10/2018
09/TB-BTCD Khiếu nại, tố cáo 18/10/2018
887/TB-VP Nông nghiệp, Nông thôn 27/09/2018
808/TB-VP Lao động, Thương binh, Xã hội 10/09/2018

Trang