Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1302/HD-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 11/5/2018
1126/HD-UBND Xây dựng 19/4/2017
15/HD-BCĐ Nông nghiệp, Nông thôn 7/1/2016
01/HD-BTGTU Văn bản của Đảng 26/10/2015
84-HD/BTGTU Văn bản của Đảng 19/6/2015
81-HD/BTGTU Văn bản của Đảng 13/5/2015
72-HD-BTGTU Văn bản của Đảng 25/12/2014
1003/HD-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 18/4/2014
330/UBND - CN Văn hóa, Thể thao, Du lịch 20/2/2014
3946/UBND-CN Nông nghiệp, Nông thôn 30/12/2013