Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
239/UBND-NC Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 31/1/2018
166/UBND-GT Giao thông, Vận tải 26/1/2018
110/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 19/11/2018
4205/UBND-TH Nghị quyết HĐND 29/12/2017
66/UBND-TH Đầu tư 15/01/2018
4141/UBND-TH Thương mại 28/12/2017
18/UBND-TH Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 05/01/2018
4139/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 28/12/2017
4042/UBND-GT Giao thông, Vận tải 21/12/2017
3984/UBND-TH Thương mại 14/12/2017

Trang