Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3742/UBND-NC Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 15/11/2018
3588/UBND-TH Giáo dục, Đào tạo 06/11/2018
3550/XN-UBND Tài nguyên, Môi trường 1/11/2018
3524/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 31/10/2018
3465/UBND-NĐ Khiếu nại, tố cáo 29/10/2018
3438/UBND-CN Tài nguyên, Môi trường 25/10/2018
3437/UBND-KT Tài chính, Ngân hàng 25/10/2018
3413/UBND-CN Tài nguyên, Môi trường 24/10/2018
3421/UBND-GT Giao thông, Vận tải 24/10/2018
3402/UBND-TH Thương mại 24/10/2018

Trang