Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
190/UBND-TD Khiếu nại, tố cáo 17/01/2019
4291/UBND-TH Nông nghiệp, Nông thôn 24/12/2018
157/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 14/01/2019
153/UBND-NC Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 14/01/2019
44/UBND-XD Xây dựng 04/01/2019
05/UBND-KSTT Giao thông, Vận tải 03/01/2019
04/UBND-XD Xây dựng 03/01/2019
4254/UBND-TH Đầu tư 19/12/2018
4228/UBND_NC Nội vụ 18/12/2018
4223/UBND-NĐ Giao thông, Vận tải 18/12/2018

Trang