DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Ý kiến đóng góp gửi về Chi cục Dân số - KHHGĐ theo hệ thống sytcaobang.vnptioffice.vn/bangnt hoặc địa chỉ hộp thư dansocaobang@gmail.com
Văn bản góp ý xin gửi về Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, Km5 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Bản điện tử gửi về địa chỉ email: huyenstccb@gmail.com
Ý kiến đóng góp gửi về Sở Tư pháp Cao Bằng hoặc hòm thư xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, hòm thư: sotttt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Số 34, phố Đàm Quang Trung, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, Số 126 Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng hoặc hòm thư: sotainguyenmoitruongcb@gmail.com
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Các ý kiến góp ý gửi về: Sở Tư pháp Cao Bằng, số 029, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc hộp thư điện tử: hastpcb@gmail.com.vn.
Các ý kiến đóng góp bằng văn bản và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng trước ngày 15/4/2014
Các ý kiến đóng góp bằng văn bản và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng trước ngày 15/4/2014

Trang