DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tư pháp Cao Bằng, hoặc xaydungvanban@gmail.com trước ngày 01/6/2017
Địa chỉ: Các ý kiến góp ý xin gửi về Ban pháp chế HĐND tỉnh Cao Bằng hoặc hdndcaobang@gmail.com trước ngày 10/6/2017.
Địa chỉ: - Bản điện tử xin gửi về đồng chí huongkhtccb@gmail.com - Bản cứng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Nội vụ Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, hoặc email: toannmstc@gmail.com trước ngày 08/5/2017
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, số 113, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Hoặc email: sotttt@caobang.gov.vn

Trang