DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc hộp thư xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng hoặc xuanhoc.banqlktcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng, email bcvt@caobang.gov.vn hoặc qlbcvt@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tư pháp Cao Bằng hoặc hộp thư xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Xây dựng Cao Bằng, hoặc Email: nongbaosxd@gmail.com
Địa chỉ: Sở Y tế Cao Bằng hoặc email: khtcsytcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng, số 113, Phố Cũ, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng hoặc email sotttt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng, số 113, Phố Cũ, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng hoặc email sotttt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

Trang