DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh hoặc địa chỉ email: dansocaobang@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (Km 5 Phường Đề Thám Thành phố Cao Bằng) trước ngày 20/9/2017; Bản mềm điện tử gửi về địa chỉ email: huyenstccb@gmail.com; Số điện thoại: 0912.244.694; hoặc: 02063.858.815
Địa chỉ: Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, số 66 đường Hoàng Đình Giong, Hợp Giang, TP Cao Bằng.
.
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc hộp thư xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng hoặc xuanhoc.banqlktcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng, email bcvt@caobang.gov.vn hoặc qlbcvt@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tư pháp Cao Bằng hoặc hộp thư xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn

Trang