DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT 
.
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, Số 104 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: leminhducptnt@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ Cao Băng
Địa chỉ: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng hoặc email: dansocaobang@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng mail: xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc sotainguyenmoitruongcb@gmail.com

Trang