DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng hoặc email: dangkykinhdoanh.sokhdt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng hoặc email: kehoachnncaobang@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email: sotainguyenmoitruongcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng (Qua Chi cục Thủy lợi, tổ 1, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng)
Địa chỉ: Sở Công Thương, Số 108, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. mail: huongkccb@gmail.com 
Địa chỉ: số 34, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng; Email: phongnv.bantdkt@gmail.com hoặc số điện thoại: 02063 955 088
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc email: xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng hoặc email: anhnguyencbg@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

Trang