DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, hoặc email: toannmstc@gmail.com trước ngày 08/5/2017
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, số 113, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Hoặc email: sotttt@caobang.gov.vn
Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân vui lòng gủi về Sở Công Thương Cao Bằng. Địa chỉ: Số 66, đường Hoàng Đình Giong, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 0263852404, Fax: 0263855086
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, Số 126 Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng
 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: trangstc01111975@gmail.com
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng hoặc email: btrinhkh@gmail.com

Trang