DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email: tainguyennuoccb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng hoặc email: huongkhtccb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, Km 5 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng hoặc email: daminhhieu@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng hoặc email: dangkykinhdoanh.sokhdt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng hoặc email: kehoachnncaobang@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email: sotainguyenmoitruongcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng (Qua Chi cục Thủy lợi, tổ 1, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng)
Địa chỉ: Sở Công Thương, Số 108, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. mail: huongkccb@gmail.com 
Địa chỉ: số 34, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng; Email: phongnv.bantdkt@gmail.com hoặc số điện thoại: 02063 955 088

Trang