DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc email: xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng hoặc email: anhnguyencbg@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mail: nvvhtt@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Nông  nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi. Tổ 1, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: cctlcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email:sotainguyenmoitruongcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc email: quanlyxlhcthpl@caobang.gov.vn

Trang