DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mail: nvvhtt@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Nông  nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi. Tổ 1, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: cctlcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email:sotainguyenmoitruongcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc email: quanlyxlhcthpl@caobang.gov.vn
Địa chỉ liên hệ:  Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Địa chi liên hệ: Xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng 
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn), số 104 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: leminhducptnt@gmail.com
Địa chỉ: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, số 34, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc email: phongnv.bantdkt@gmail.com hoặc số điện thoại: 0206 3 955 088

Trang