DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; Địa chỉ: số 062 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc email: xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng hoặc email: sotttt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng hoặc email: xuanhoc.banqlkktcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nông  nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi. Tổ 1, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: cctlcb@gmail.com
Địa chỉ: Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính Cao Bằng
Địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng hoặc email: trang214@gmail.com

Trang