DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Chi cục Phát triển nông thôn, địa chỉ số 104 phố Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng hoặc qua thư điện tử Email: thoiptntcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, Km5, phường Đề Thám, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: huyenstccb@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, email: thutuchanhchinhcb@gmail.com hoặc thutuchanhchinh@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, Km5 phường Đề Thám, TP Cao Bằng hoặc email: huyenstccb@gmail.com
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, 126 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng hoặc email: hoangcuong82cb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc tainguyennuoccb@gmail.com
Địa chỉ:  Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (Km 5 Phường Đề Thám Thành phố Cao Bằng) trước ngày 05/07/2018 để tổng hợp; bản file mềm điện tử gửi về địa chỉ Email: daminhhieu@gmail.com; Số điện thoại di động: 0936.719.977; điện thoại cơ quan: 02063.853.230

Trang