DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng hoặc thư điện tử: lbtrinh@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (Km 5 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng) hoặc bản điện tử gửi về địa chỉ email: huyenstccb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc Hộp thư xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, email: huongkhtccb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, email: xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, Km5 phường Đề Thám, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: huyenstccb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Trang