Bảo Lâm: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII

         Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu tại đơn vị huyện Bảo Lâm đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành phần cử tri là đại diện Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và các cơ quan đóng trên địa bàn, Thường trực Đảng ủy – HĐnd – UBND – UBMTTQ cá xã, thị trấn.

         Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo trước cử tri; Kết quả Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh; Kết quả, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo Cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phổ biến, giải thích các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 8 và vận động nhân dân thực hiện. Đoàn đã nghe 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri như: Đề nghị đầu xây dựng hạ tầng giao thông ở khu vực khó khăn Bản Là, Bản Lìn, Sáng Xoáy xã Thái Sơn, tuyến đường Bản Nà, xã Quảng Lâm, đường tử Ủy ban nhân dân xã  đến xóm Nà Làng, xã Mông Ân,  xây dựng cầu dân sinh tại các xóm Vằng Vạt, Bản Ràn xã Thái Học, xóm Đon Sài, xã Mông Ân, sửa chữa cơ sở hạ tầng trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân, sửa chữa kênh mương nội đồng tại các xã Vĩnh Phong, Đức Hạnh, Quảng Lâm. Nâng mức hỗ trợ cho người làm công tác phòng chống dịch bệnh, xem xét cấp kinh phí để giải ngân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tổ chức sát hạch hoặc xét xếp ngạch, nâng ngạch, bổ nhiệm vào ngạch phóng viên, biên tập viên cho đội ngũ viên chức làm công tác truyền thông, báo chí tại các Trung tâm Văn hóa và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

         Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đã trả lời những ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Đại diện Đoàn đại biểu đã trả lời những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời  chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

Bế Quang – TT VH & TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 96
  • Hôm nay: 1190
  • Trong tuần: 13 007
Đăng nhập